Η δημιουργία και η κατασκευή newsletter είναι η σύγχρονη μέθοδος επαφής με του δικούς σας δυνητικούς πελάτες. Μην αφήνετε το χρόνο να κυλά: Ξεκινήστε δυναμικά να χτίζετε το όνομα σας στο διαδικτυακό χώρο.

  • Σχεδιασμός εικαστικού newsletter
  • Εισαγωγή στο mailing πρόγραμμα του newsletter
  • Συμβουλές για την σωστή αποστολή newsletter